Nevelési Tanácsadó portál  
Karrier Referencia Szolgáltatás Kapcsolat  Üzleti Ajánlatküldő Rendszer
  Keressen az @tudakozó adatbázisában
Kereshet szolgáltatásra, cégek között, hely szerint.
Például: árnyékolástechnika Budapest
Részletes keresés
 
 
   
Kérjen,vagy adjon
 
 
Ajánlatok
 
 
   
 
   
     
     
   
           
hatter
 
 
  Összes találat:  24 db
Válasszon a találati listából
Oldalak:
 1 2 3
Vissza a Főoldalra
 
1. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, Pécs  (Baranya megye)
7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
Tel.: (72) 550-620  
Fax: (72) 550-621
Tevékenységek:
Márkák:
Minősítés: Közoktatás Minőségéért Díj Elismerő Oklevele
Cégbemutató: Intézményünk az oktatás, a kultúra és a sport területén tevékenykedik.
E-mail: apaczai@mail.ank.sulinet.hu      Web: www.ank.sulinet.hu   
 
2. Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk.,Spec.Szakisk., Nevelési Tanácsadója,Koll. és Gyermekotthona  (Baranya megye)
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.
Tel.: (72) 566-617, (72) 566-615  
Fax: (72) 566-615
Tevékenységek:
Márkák:
Cégbemutató: Intézményünkben értelmi fogyatékos, általános iskolai és középiskolai tanulók képzésével foglalkozunk. 2003 – ig mostoha körülmények között végeztük ezt a feladatot, de az év szeptember hónapjától már a teljesen új iskolában kezdtük a tanévet. Jelenleg az ország egyik legszebb iskolájában dolgozunk. Természetesen a jelentős mértékben javuló ellátási és munkakörülmények hatására a tanulói létszám is emelkedett. Így gyakorlatilag telt házzal működünk. Az iskolás korúak az általános iskola elvégzése után két éves szakmai orientációs tagozatra járhatnak, majd erre épül a további két év speciális szakiskolai tagozata. Arra is van lehetőség, hogy a fiatal két szakmát is elsajátítson. Célunk, hogy az iskolából kikerülő fiatalok minél nagyobb arányban munkába állhassanak, önellátók legyenek. A helyi tantervre épülő oktatás mellett természetesen több tanórán kívüli lehetőséget is kínálunk növendékeinknek. Ilyenek a sport és kézműves szakköri tevékenységek valamint a különböző kulturális csoportok. A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséről szabadidő-szervező pedagógus gondoskodik. Az egyéni tanulási és személyi magatartási problémák megoldását pszichológus segíti. A beszédfejlődésben akadályozott ill. súlyos beszédzavarral bíró gyermekeket logopédusok fejlesztik. Gyógytestnevelő kollégánk a mozgáskoordinációs gonddal küzdő tanulókkal foglalkozik. Mivel az új iskola lehetővé teszi a kiscsoportos foglakoztatást (8 – 12 fő ) a súlyosabban sérült tanulókkal is egyre jobb eredményeket érünk el. Ma már olyan gyerekeket is fogadni tudunk, akiket más intézmény elutasított. Az újonnan bevezetett számítástechnika oktatása eddig ismeretlen tanulási lehetőséget nyújt a fiataloknak, s bízunk abban, hogy az oktatás egyéb területein is pozitív hatású lesz ez a forma. Neveltjeink rendszeresen részt vesznek a régiós és az országos tanulmányi, sport, kulturális rendezvényeken és versenyeken, amelyekről jó eredménnyel és érmekkel térnek haza. Amire a legbüszkébbek lehetünk, hogy volt tanulóink közül többen ma az intézmény technikai dolgozói, bizonyítva, hogy hátrányos helyzetből indulva is lehet teljes életet élni. Intézményünkben 1989 – óta működik speciális szakiskolai képzés. Természetesen a pécsváradi hagyományokra építettünk, így először gombatermesztéssel és famegmunkálással foglalkoztunk, ahogy a körülményeink és lehetőségeink változtak, úgy bővült a képzés is.
E-mail: pecsvarad.altisk@baranya.hu      Web: www.baranya.hu   
 
3. Belváros-Lipótváros Nevelési Tanácsadó  (Budapest)
1052 Budapest, Vármegye u. 11-13.
Tel.: (1) 317-3068  
Fax: (1) 317-3086
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: belvnevt@belvnevt.axelero.hu      Web: http://www.belvnevt.axelero.net   
 
4. Bethlen Gábor Ref. Ált. Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. és Nev. Tanácsadó  (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor utca 1.
Tel.: (56) 390-286  
Fax: (56) 395-552
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: bethlen@externet.hu      Web: www.bethlen-tszentmiklos.sulinet.hu   
 
5. Dunaújvárosi Nevelési Tanácsadó Intézet  (Fejér megye)
2400 Dunaújváros, Lilla-köz 1.
Tel.: (25) 409-941  
Fax: (25) 409-941
Tevékenységek:
Márkák:
Cégbemutató: A Nevelési Tanácsadó a gyermekek pedagógiai, pszichológiai vizsgálatát, gondozását, fejlesztését végzi szoros együttműködésben a családdal és a gyermek pedagógusaival.
Intézményünkbe a következő problémákkal lehet jelentkezni:
Viselkedési magatartási problémák, tanulási nehézségek, lelki sérülések, figyelemzavar és túlmozgásosság.
Intézményünkben végzett vizsgálatok:
Iskolaérettségi vizsgálat, diszkalkulia, diszlexia és diszgráfia.
A segítségnyújtás formái:
- vizsgálat (pszichológiai, pedagógiai)
- fejlesztő foglalkozások
- családgondozás
- tanácsadás, konzultáció
Problémáinak megoldásában az alábbi szakemberek nyújtanak segítséget:
- gyermekpszichológus
- gyógypedagógus
- fejlesztőpedagógus
- logopédus
- családpedagógus
Kérjük a kedves szülőket gyermeke problémáival minél hamarabb keressék fel szakembereinket, hogy segíthessünk.
E-mail: nev-tan@invitel.hu         
 
6. Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  (Pest megye)
2030 Érd, Fő u. 42.
Tel.: (23) 365-049, (23) 523-700, (23) 364-019  
Fax: (23) 365-049/108 mellék
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: epsz@erd.hu      Web: www.epsz-erd.hu   
 
7. Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  (Veszprém megye)
8500 Pápa, Korona u. 29.
Tel.: (89) 313-201  
Fax: (89) 324-007
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: erkelsuli@yahoo.com      Web: www.erkelsuli.hu   
 
8. Hevesi Kistérség Többcélú Társulása Nevelési Tanácsadó  (Heves megye)
3360 Heves, Arany J. u. 36/b.
Tel.: (36) 545-113  
Fax: (36) 545-113
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: kktt@nevelesitanacsado.t-online.hu         
 
9. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  (Budapest)
1033 Budapest, Fő tér 3.
Tel.: (1) 437-8500  
Fax: (1) 437-8613
Tevékenységek:
információ szolgáltatás, környezetvédelem, középiskola, közigazgatás, kultúra, nyugdíjasotthon, önkormányzat, szociális ellátás, szociális gondozás, szociális otthon, szociális szolgáltatás, általános iskolai képzés, árvízi védekezés segítés, árvízvédelem, beruházás műszaki ellenőrzése, bűnmegelőzés, civil hálózat, civil szervezet támogatás, családsegély, családsegítés, drogprevenció, egészségügyi program működtetés, egészségügyi terv, fogyatékos támogatás, gimnáziumi oktatás, gondozási központ, gyámhivatal, gyermeknevelési tanácsadás, gyermekvédelem, gyermekvédelmi szolgálat, hatósági bizonyítvány, háziorvosi ellátás, Helytörténeti Múzeum, hivatali ügyintézés, ifjúságvédelem, illeték, illetékbefizetés, illeték ügyintézés, iskola üzemeltetés, jegyző, jogi segítségnyújtás, katasztrófavédelem segítés, képviselő, képviselőtestület, kisebbségi önkormányzat, környezetrendezési terv készítés, környezetvédelmi fejlesztés, környezetvédelmi tervezés, közalapítvány, közművesítés, közszolgáltatás, külkapcsolattartás, kulturális fejlesztés, kulturális intézmény, kulturális támogatás, kulturális tevékenység, működési engedély, művészeti iskola, nevelési tanácsadás, nyugdíjasklub, okmányiroda, oktatási intézmény, önkormányzati ingatlan fejlesztés, önkormányzati lakáskezelés, önkormányzati portál, önkormányzati ügyfélszolgálati rendszer, önkormányzati ügyintézés, önkormányzati vagyonkezelés, óvoda üzemeltetés, pályázati program, pályázatkiírás, pályáztatás, parkfenntartás, polgári védelem, polgármester, polgármesteri hivatal, programmenedzselés, rendelet, rendelet kidolgozás, rendezési terv, segélyezés, sporttevékenység szervezés, szakiskola, személygépjárművezetői engedély, személyi igazolvány ügyintézés, szociális biztonság elősegítés, szociális ellátás ügyintézés, szociális ellátás ügyintézés, szociális étkeztetés, szociális gondoskodás, szociális intézmény, szociális támogatás, szociális ügy, szociális ügyintézés, településfejlesztés, településműködtetés, testvérvárosi kapcsolat ápolás, ügyfélszolgálat, útlevél ügyintézés, választás, városépítés, városfejlesztés, városgazdálkodás, városi címer, várostervezés, nevelési tanácsadó,
Márkák:
Minősítés: ISO 9000
Cégbemutató: Magyarország egyik legősibb és legjelentősebb területe Óbuda, mely Alsó-Pannónia 2000 éves fővárosának, Aquincumnak romjait őrzi. A római kort illír, kelta kultúrák előzik meg, majd a Római Birodalom bukása után szláv népek telepedtek le a vidéken. A honfoglaló magyarok itt keltek át a Dunán és birtokba vették a gazdag vidéket. Legerősebben a római kor hagyott nyomot a területen, mind történelmében, mint jellegében. Mivel a II. és IV. század folyamán a római császárok gyakorta látogattak Aquincumba, látogatásukat építkezések előzték meg. Az ásatások során feltárt épületmaradványok jól sejtetik az egyedülálló építészeti kultúrát. Hosszú időn át - a IV. századot követően - együtt élt a romanizált lakosság a hun, a gót, majd a longobárd népekkel. Óbuda a XI-XII. században még az Árpád-házi királyok székhelye, később is királyok és királynék városa, a török hódoltság után a Zichy család birtoka, majd koronai mezőváros volt. A XVIII. században német telepesekkel és a Pestről kiszorult kereskedőkkel gyarapodott a lakosság. Az 1873-as városegyesítés idején a Budapestet létrehozó három testvérváros egyike. A mai kerület területén feküdt Újlak (a hajdani Felhévíz, majd Szentjakabfalva) északi része, és az 1950-ben Budapesthez csatolt Békásmegyer község. Jelenleg Óbuda-Békásmegyer egy 138 ezer lakosú nagyvárosnyi település, mely mindig képes azt az arcát mutatni, amelyikre éppen kíváncsiak vagyunk. Vannak nagy lakótelepek, de falusias jellegű utcácskák is, a hegyek ölelte települést a másik oldalról a Duna zárja le, hamisítatlan óbudai hangulatot árasztva az itt élők és ide látogatók részére.
E-mail: postabonto@obuda.hu      Web: www.obuda.hu   
 
10. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ  (Csongrád megye)
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: (62) 281-059  
Fax: (62) 281-037
Tevékenységek:
Márkák:
E-mail: iskola@morahalom.sulinet.hu      Web: www.morahalom.sulinet.hu   

Oldalak:
 1 2 3